ČEŠTINA / DEUTSCH / ΕΛΛΗΝΙΚA; / ENGLISH / ESPAÑOL / FRANÇAIS / עִבְרִית / ITALIANO / 日本語 / POLSKI / PORTUGÊS

< ČEŠTINA >

facts
#femalepressure

Tiskové prohlášení – 8. března 2013 – Mezinárodní den žen

Naléhavá výzva reprezentace žen v elektronické hudbě a na poli digitálního umění

V návaznosti na nedávnou veřejnou debatu o sexismu v německých médiích female:pressure volá po kolektivní revizi zastoupení žen v elektronické hudbě a v digitálním umění. Chtěli bychom proto přispět s analýzou našeho aktuálního pracovního klimatu.

female:pressure je mezinárodní databáze podporující zájmovou skupinu žen v oblasti elektronické hudby a digitálního umění: hudebnice, DJky, hudební producentky a umělkyně, zpěvačky, výtvarné umělkyně, booking agentky, majitelky nahrávacích společností, výzkumné pracovnice a akademické pracovnice v těchto oblastech. female:pressure sdružuje více než 1100 žen z 56 zemí, z nichž mnohé jsou mezinárodně aktivní profesionální umělkyně ve specializovaných oborech.

Členky sítě female:pressure pracují ve zdánlivě progresivní scéně elektronické hudby a její subkultury. Nicméně, zjišťujeme, že ženy jsou notoricky nedostatečně zastoupeny ve světě současné hudební produkce a performance. Skupina female:pressure by Vás proto ráda vyzvala, abyste jste si prohl´dli shromážděné údaje, aby se mechanismy tohoto specifického trhu staly transparentnější.

Podívali jsme se do statistik zaznamenávající nominace hudebníků na festivalech, vydávání desek u nahrávacích společností a výskyt žen v několika top 100 seznamech. Výsledky jsou šokující a deprimující a to i pro ty z nás, které jsou intenzivně zapojeny do dění na scéně. Většina festivalů ‐ ať již jsou financovány z veřejných prostředků nebo ne ‐ jasně nepřikládá žádný význam zajištění odpovídajícího poměru v zastoupení umělkyň, nebo rozmanitosti obecně. To platí taktéž pro hudební vydavatelství ‐ v Německu (epicentru elektronické hudby a žen umělkyň), stejně jako v mnoha jiných zemích. V současné době, může být 10% podíl zastoupení žen považován za nadprůměr. Cítíme, že je nepřijatelné, aby ve 21. století bylo praxí to, že na velkém festivalu bude vystupovat jen jedna jediná žena. Naše kolegyně jsou pro nás inspirací a cítíme, že diváci by je také rádi uslyšeli hrát a uviděli vystupovat. Výsledky našeho průzkumu naleznete zde: female:pressure report 03 | 2013

Jako kolektivní seskupení věříme, že je důležité zvýšit povědomí o této problematice a budeme usilovat o změnu line-upů na festivalech i na rozpisech hudebních labelů ‐ z hlediska pohlaví, věku, kulturního zázemí, etnicity ale i (ne) schopnosti. Nepředpokládáme, že by se záměry organizátorů a kurátorů rezervovat téměř výhradně mužské umělce zakládali na prosté nenávisti. Spíše se domníváme, že tak činí proto, že dodržují nepsané společenské konvence, že chtějí podpořit jejich zájmovou skupinu a neuvažují o sociálně-politických dimenzích jejich výběru. Oproti tomu festivaly financované například nadacemi umění, které pobírají finanční dotace od státu, by měly být zodpovědnější a více se zabývat myšlenkou rovných příležitostí pro ženy.

Požadujeme informovanost, zaujetí jasného postoje, že nedostatek rozmanitosti je neinspirativní a pohodlný, společensky zpátečnický a v žádném případě se nemůže považovat za vizionářský ‐ ne-li za prezentující přehled těch nejzajímavějších umělců a umění současnosti, natož budoucnosti. Nen&iacut; zde žádná omluva pro neustálé přehlížení schopných a zajímavých umělkyň. Při výběru účinkujících na festivaly (zejména pro ty, které mají podporu z veřejných finančních prostředků) musí být cílem více reprezentativní poměr žen a mužů, což bude i lépe odrážet situaci v populaci, které doufají sloužit.

Naše práce je pro nás důležitá, je projevem vitální kultury, výrazem naší doby a tohle je náš příspěvek k tomuto kulturního dialogu. Samozřejmě, že také klademe silný důraz na kvalitu, na zvládnutí našich nástrojů produkce hudby a instrumentů, propracovanosti hudebních výrazových prostředků a stylu. Ale klíčový bod kulturního pokroku a zlepšení spočívá v interakci s odborným publikem: výkon, výměna, zpětná vazba, hodnocení, uvolnění, reprezentace, ale i pokusy a omyly jsou základní kroky v rozvoji řemesla a tvořivosti.

Buďme upřímní ‐ už toho stačilo. female:pressure věří, že není žádný důvod pro dominanci mužů v hudebních aktivitách. Potřebujeme ‐ a platící diváci si to zaslouží ‐ osvěžující a zábavnou rozmanitost!

Kurátoři festivalů, sponzoři, majitelé hudebních nakladatelstvé, novináři: Dejte ženám více příležitostí!
Kurátorky ženských festival, sponzorkyně, majitelky hudebních nakladatelstvé, novinářky: Nesnažte se být lepšími pouze “riskováním” zavedených mužských umělců! Dejte ženám více šancí!

Těšíme se na Vaši odpověď a do budoucnosti na pozitivní vývoj v tomto sektoru kultury. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud máte dotazy týkající se tohoto problému.

Pro světlejší budoucnost umění.

female:pressure

< DEUTSCH >

facts
#femalepressure

Pressemitteilung – 8. März 2013 – Internationaler Frauentag

Ein dringender Appell: Mehr Raum für Frauen in elektronischer Musik und digitaler Kunst!

Nach der kürzlich entbrannten Sexismusdebatte ruft female:pressure zur gründlichen Revision weiblicher Beteiligung in elektronischer Musik und digitaler Kunst auf. Dazu wollen wir mit einer Analyse unserer Arbeitsbedingungen beitragen.

female:pressure ist eine internationale Datenbank und ein Netzwerk von Frauen, die im Bereich elektronischer Musik und Computerkunst arbeiten: DJs, Musikerinnen und Produzentinnen, Vokalistinnen, bildende Künstlerinnen, Bookerinnen, Labelmacherinnen, Wissenschaftlerinnen und Akademikerinnen, die sich mit der Materie beschäftigen. Wir haben über 1100 Mitglieder in 56 Ländern, viele von ihnen sind professionell und international tätig.

Die female:pressure Künstlerinnen gehören zu der als fortschrittlich eingestuften Szene der elektronischen Musik und ihren Subkulturen. Trotzdem sind Frauen im Bereich zeitgenössischer Musikproduktion und deren Aufführung notorisch unterrepräsentiert. Die female:pressure Gruppe möchte deshalb dazu auffordern, einen nüchternen Blick auf die Tatsachen zu werfen, und will die Mechanismen dieses spezifischen Marktes beleuchten.

Wir haben Line-Ups von Festivals untersucht, Veröffentlichungen von Plattenlabels, Frauenquoten in diversen Top 100 Listen. Die Ergebnisse sind erschütternd – selbst für uns, die wir mitten in der Szene zuhause sind. Die meisten Festivals, ob mit öffentlichen Geldern gefördert oder nicht, legen offensichtlich so gut wie keinen Wert auf einen adäquaten Frauenanteil und Diversität. Ähnliches gilt für Labelveröffentlichungen – in Deutschland, einem Epizentrum elektronischer Musik und ihren Künstlerinnen, genauso wie in vielen anderen Ländern. Ein Frauenanteil von 10 % kann heutzutage bereits als überdurchschnittlich gelten. Es ist inakzeptabel, dass wir uns im 21. Jahrhundert immer noch oft als einzige Künstlerin auf einem Festival wiederfinden. Kolleginnen bei der Arbeit zuzusehen, inspiriert uns und wir glauben, dass ihnen auch das Publikum gerne zuhören würde. Die detaillierte Auswertung unserer Recherchen ist hier zu finden: female:pressure report 03 | 2013

Wir wollen der Öffentlichkeit diese Problematik bewusst machen und fordern eine größere Vielfalt im Line-Up von Festivals und bei Plattenlabels – Vielfalt im Hinblick auf Geschlecht, Alter, kulturelle Identität und (Nicht)Behinderung. Wir unterstellen nicht, dass Veranstalter und Kuratoren aus purer Misogynie fast ausschließlich männliche, weiße Künstler buchen, sondern weil es den sozialen Gepflogenheiten entspricht, die Peer-Group gepflegt werden will und sie über die gesellschaftspolitischen Aspekte ihrer Auswahl nicht nachdenken. Die Frage nach Verantwortung und Chancengleichheit stellt sich noch dringlicher, wenn Mittel der öffentlichen Hand ins Spiel kommen, also indirekt von einem breiten Querschnitt der Bevölkerung stammen.

Wir fordern ein neues Bewusstsein. Eine Haltung, die klar macht, dass mangelnde Diversität einfallslos und faul, gesellschaftlich rückwärtsgewandt ist und keinesfalls als visionär gelten kann, da weder die große Bandbreite spannender und kompetenter Künstler_innen der Gegenwart noch der Zunkunft präsentiert wird. Es gibt keine Rechtfertigung für die vorherrschende Homogenität! Festivalkurator_innen – besonders jene, die in den Genuss öffentlicher Gelder kommen – müssen in ihren Line-Ups ein repräsentativeres Geschlechterverhältnis erzielen und so auch die Bevölkerung besser widerspiegeln, die sie ansprechen.

Unsere Musik ist uns wichtig: sie ist Manifestation einer lebendigen Kultur, Ausdruck unserer Zeit und ein Beitrag zum Dialog mit der Gesellschaft. Selbstverständlich legen wir auch Wert auf die Qualität unserer Arbeit, auf Beherrschung der Produktionsmittel und Instrumente, auf Raffinesse von Stil und musikalischem Ausdruck. Aber der ausschlaggebende Punkt kultureller Entwicklung und Verfeinerung liegt in der Interaktion mit dem fachkundigen Publikum: Spielen, Feedback, Veröffentlichen, Austausch und Ausprobieren sind essentielle Schritte auf dem Weg zur kreativen Entfaltung, zur Perfektion!

Wir brauchen nicht noch mehr männerdominierte Musikveranstaltungen, bei denen oft genug mediokre Darbietungen durch gegenseitiges Schulterklopfen honoriert werden. Wir brauchen eine erquickliche und unterhaltsame Vielfalt – das zahlende Publikum verdient sie genauso!

Festivalkuratoren, Förderer, Labelmacher, Journalisten: Gebt den Frauen mehr Raum!
Kuratorinnen, Förderinnen, Labelmacherinnen, Journalistinnen: Versucht nicht, die besseren Männer zu sein, indem ihr strikt auf die etablierten, männlichen Künstler setzt! Gebt den Frauen mehr Chancen!

Wir freuen uns auf Antworten und hoffen, dass sich dieser Kulturbereich positiv entwickeln wird. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, falls Sie Rückfragen zum Thema haben.

Auf eine glänzende Zukunft der Künste!

female:pressure

< ΕΛΛΗΝΙΚA >

facts
#femalepressure

Δήλωση Τύπου – 8 Μαρτίου 2013 – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ένα επείγον κάλεσμα για εκπροσώπηση των γυναικών στην ηλεκτρονική μουσική και τις ψηφιακές τέχνες.

Σε συνέχεια του πρόσφατου δημόσιου διαλόγου στο θέμα του σεξισμού, στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το δίκτυο female:pressure κάνει έκκληση για μια συλλογική αναθεώρηση της γυναικείας εκπροσώπησης στην ηλεκτρονική μουσική και τις ψηφιακές τέχνες. Θα θέλαμε λοιπόν, να συνδράμουμε με μια ανάλυση του τρέχοντος εργασιακού μας κλίματος.

Το female:pressure είναι μια διεθνής βάση δεδομένων και ένα δίκτυο υποστήριξης γυναικών που κινούνται στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και των ψηφιακών τεχνών: μουσικοί, DJs, παραγωγοί και ερμηνευτές· τραγουδίστριες· εικαστικοί· booking agents· ιδιοκτήτριες -δισκογραφικών- εταιρειών (label owners)· ερευνήτριες και ακαδημαϊκοί στους εν λόγω τομείς. Τα μέλη μας ξεπερνούν τα 1.100, από 56 χώρες συνολικά, ενώ πολλά από αυτά πρόκειται για επαγγελματίες καλλιτέχνιδες με ενεργό δράση σε διάφορους τομείς στον οποίο η κάθεμία εξειδικεύεται.

Τα μέλη του δικτύου female:pressure κινούνται κυρίως εντός μιας φαινομικά προοδευτικής ηλεκτρονικής σκηνής και των υποκουλτούρων της. Ωστόσο, θεωρούμε πως τα ποσοστά της γυναικείας εκπροσώπησης στους χώρους της σύγχρονης μουσικής παραγωγής και ερμηνείας είναι εμφανώς χαμηλά. Η ομάδα του female:pressure λοιπόν, θα ήθελε να σάς προσκαλέσει να ρίξετε μια ματιά στα -στατιστικά- στοιχεία, και να βοηθήσετε ώστε οι μηχανισμοί της συγκεκριμένης αγοράς να γίνουν πιο διαφανείς.

Έχουμε μελετήσει τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά σε συμμετέχοντες καλλιτέχνες φεστιβάλ (festival line-ups), κυκλοφορίες δισκογραφικών εταιρειών και εμφάνιση γυναικών σε διάφορες λίστες τύπου Top 100. Τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά και αποκαρδιωτικά, ακόμη και για όσες από εμάς είμαστε βαθιά αναμεμειγμένες στην εν λόγω σκηνή. Τα περισσότερα φεστιβάλ – χρηματοδοτούμενα ή μη – είναι ξεκάθαρο πως δεν δίνουν καμμία βάση στην εξασφάλιση μιας σωστής (και δίκαιης) αναλογίας γυναικών καλλιτέχνιδων, ή ποικιλομορφίας γενικότερα. Το ίδιο ισχύει προφανώς και για τις δισκογραφικές κυκλοφορίες – τόσο στην Γερμανία (ένα από τα επίκεντρα της ηλεκτρονικής μουσικής και καλλιτέχνιδων), όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Σήμερα, μια αναλογία του 10% γυναικών καλλιτέχνιδων μπορεί να ληφθεί υπ'όψιν ως ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο. Αισθανόμαστε πως είναι ανεπίτρεπτο στον 21ο αιώνα να καταλήγουμε να είμαστε οι μόνες γυναίκες που συμμετέχουν σε ένα μεγάλο φεστιβάλ. Θεωρούμε πως οι γυναίκες συνάδελφοι χαρίζουν έμπνευση τόσο σε εμάς, όσο και στο κοινό το οποίο θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να τις δει και να τις ακούσει να ερμηνεύουν. Παρακαλούμε, όπως διαβάσατε τα αποτελέσματα της έως τώρα έρευνάς μας, εδώ: female:pressure report 03 | 2013

Ως ένα συλλογικό σώμα, πιστεύουμε πως η ευαισθητοποίηση για αυτό το θέμα είναι κάτι το πολύ σημαντικό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία μεγαλύτερης ποικιλίας στα line-up των φεστιβάλ και των δισκογραφικών καταλόγων – σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, τον πολιτισμό /κουλτούρα, την εθνικότητα και την (αν)ικανότητα / αναπηρία. Δεν θέλουμε να υποθέσουμε πως το κίνητρο των διοργανωτών και επιμελητών να προσκαλούν και να κλείνουν, σχεδόν αποκλειστικά λευκούς άνδρες καλλιτέχνες, έγκειται σε καθαρό μισογυνισμό. Θα προτιμούσαμε να συμπεράνουμε πως δρουν με τον συγκεκριμένο τρόπο επειδή είναι κοινωνικά συμβατός, επειδή θέλουν να προωθήσουν τον κύκλο τους και επειδή δεν λαμβάνουν υπ'όψιν τους τις κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις των επιλογών τους. Υπάρχουν πολλά αντίστοιχα και πολύ σημαντικά θέματα ισότητας ευκαιριών και ευθυνών σε περιπτώσεις όπου φεστιβάλ δέχονται μεγάλη οικονομική ενίσχυση από φορείς χρηματοδότησης τέχνης, οι οποίοι, με την σειρά τους, λαμβάνουν οικονομικές συνεισφορές από μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.

Ζητάμε μια νέα ευαισθητοποίηση, μια συμπεριφορά που κάνει σαφές ότι η έλλειψη ποικιλίας δεν προσφέρει ούτε έμπνευση, ούτε δραστηριοποίηση· μια τέτοια έλλειψη μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της κοινωνίας και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει όραμα – ούτε ότι παρουσιάζει το πλήρες φάσμα σημαντικών καλλιτεχνών ή τέχνης του σήμερα ή του μέλλοντος. Πραγματικά, δεν υπάρχει δικαιολογία για την επικρατούσα απουσία προβολής ενός ευρέους φάσματος ικανών και ενδιαφέροντων καλλιτεχνών. Τα line-ups των φεστιβάλ (ειδικά εκείνων που χαίρουν δημόσιας / κρατικής χρηματοδότησης) πρέπει να στοχεύουν σε μια πιο αντιπροσωπευτική αναλογία γυναικών-ανδρών καλλιτεχνών, αντανακλώντας έτσι και τον πληθυσμό που ελπίζουν να εξυπηρετούν πιο στενά.

Το έργο μας είναι σημαντικό για εμάς, ως μια έκφραση ενός πολιτισμού με ζωτικότητα, μια έκφραση της εποχής μας και της συνεισφοράς μας σε αυτόν τον πολιτισμικό διάλογο. Βεβαίως, δίνουμε επίσης βάρος στην ποιότητα, στον βέλτιστο χειρισμό των εργαλείων και οργάνων παραγωγής μας, στον εκλεπτισμό των μουσικών μας μέσων έκφρασης και ύφους. Όμως, το στοιχείο καθοριστικής σημασίας για μια πολιτισμική εξέλιξη και βελτίωση βρίσκεται στην αλληλεπίδραση με ένα εμπειρογνώμον κοινό: ερμηνεία (συναυλίες), ανταλλαγή, γνώμη (feedback), αξιολόγηση, κυκλοφορία, εκπροσώπηση, δοκιμή και λάθος, είναι όλα ουσιαστικά βήματα στην εξελικτική πορεία της τέχνης και της δημιουργικότητας του καθενός.

Ας είμαστε ειλικρινείς – αρκετά..., φτάνει πια. Το δίκτυο female:pressure πιστεύει πως δεν υπάρχει δικαιολογία για περισσότερα ανδροκρατούμενα event. Χρειαζόμαστε – όπως και το κοινό που πληρώνει, δικαιούται – μια αναζωογονητική και ψυχαγωγική ποικιλομορφία!

Προς:
- Καλλιτεχνικούς Επιμελητές των Φεστιβάλ, Χορηγούς, Ιδιοκτήτες Δισκογραφικών, Δημοσιογράφους: Δώστε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες!
- (Γυναίκες) Καλλιτεχνικές Επιμελήτριες των Φεστιβάλ, Χορηγούς, Ιδιοκτήτριες Δισκογραφικών, Δημοσιογράφους / Συντάκτριες: Μην προσπαθείτε να φαίνεστε ως καλύτεροι άνδρες παίρνοντας το ρίσκο μόνο με καταξιωμένους, (άνδρες) καλλιτέχνες! Δώστε μια ευκαιρία σε περισσότερες γυναίκες!

Προσβλέπουμε στην ανταπόκρισή σας, καθώς και σε θετικές εξελίξεις σε αυτόν τον πολιτισμικό τομέα, στο μέλλον. Παρακαλούμε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες σας σχετικά με το εν λόγω θέμα.

Για ένα καλύτερο μέλλον για τις τέχνες.

female:pressure

< ENGLISH >

facts
#femalepressure

Press statement – 8 March 2013 – International Women's Day

An urgent call for female representation in electronic music and digital arts

Following on from recent public debate on sexism in the German media female:pressure is calling for a collective revision of female representation in electronic music and digital arts. We would therefore like to contribute with an analysis of our current working climate.

female:pressure is an international database and support network of women in the fields of electronic music and digital art: musicians, DJs, producers and performers; vocalists; visual artists; booking agents; label owners; researchers and academics in these fields. We have over 1100 members in 56 countries, many of whom are internationally-active professional artists in their specialist fields.

The members of the female:pressure network operate within a seemingly progressive electronic music scene and its subcultures. However, we find that women are notoriously under-represented in the realms of contemporary music production and performance. The female:pressure group would therefore like to invite you to take a look at the facts and make the mechanisms of this specific market more transparent.

We have looked into statistics regarding festival line-ups, record label releases and the appearance of women in several top 100 lists. The results are shocking and disheartening, even for us deeply involved in the scene. Most festivals – whether financed through public funds or not – clearly do not place any value on ensuring an appropriate ratio of female artists, or diversity in general. This also evidently applies to label releases – in Germany (an epicentre of electronic music and female artists) as much as in many other countries. Nowadays, a 10% proportion of female artists can be considered above average. We feel it is unacceptable in the 21st century that we can still end up being the only woman performing at a large festival. We find our female colleagues inspiring and feel that audiences would also like to hear them and see them perform. Please find the results of our research so far here: female:pressure report 03 | 2013

As a collective body, we believe it is crucial to raise awareness about this issue and push for more diverse line-ups in festivals and on label rosters – in terms gender, age, culture, ethnicity and (dis)ability. We do not want to assume that the motive of organizers and curators to book almost exclusively male, white artists lies in pure misogyny. We would rather conclude that they do so because it matches social conventions, because they want to promote their peer group and because they don't consider the socio-political dimensions of their selection. There are more concerning issues of equality of opportunity and accountability where festivals are largely funded by arts funding bodies which, in turn, receive financial contributions from a cross-section of society.

We demand a new awareness, an attitude that makes clear that a lack of diversity is uninspired and lazy, socially reactionary and can in no case claim to be visionary – neither presenting the panoply of exciting artists and art of today nor the future. There really is no excuse for the prevalent lack of visibility of a diverse range of competent and exciting artists. Festival line-ups (especially those that enjoy public funding) need to be aiming for a more representative female-to-male artist ratio, thereby reflecting the population they hope to serve more closely.

Our work is important to us as a manifestation of a culture with vitality, an expression of our times and our contribution to this cultural dialogue. Of course, we also attach importance to quality, to the mastering of our production tools and instruments, to the sophistication of our musical means of expression and style. But the crucial point of cultural progress and improvement lies in the interaction with an expert audience: performance, exchange, feedback, evaluation, releasing, representation, trial and error are essential steps in the development of one's craft and creativity.

Let's be frank – enough is enough. female.pressure believes there is no justification for more male-dominated music events. We need – and paying audiences deserve – invigorating and entertaining diversity!

Festival curators, sponsors, label owners, journalists: Give more opportunities to women!
Female festival curators, sponsors, label owners, journalists: Don't try to be the better men by only taking ‘risks’ on established, male artists! Give more women a chance!

We look forward to your response and positive developments in this cultural sector in the future. Please do not hesitate to contact us if you have any questions regarding this issue.

Here's to a brighter future for the arts.

female:pressure

< ESPAÑOL >

facts
#femalepressure

Nota de prensa – 8 marzo 2013 – Día Internacional de la Mujer

Una llamada urgente para la representación de la mujer en el ámbito de la música electrónica y el arte digital

En referencia al reciente debate público sobre sexismo llevado a cabo en la red de comunicación alemana female:pressure, se ha decidido realizar una revisión por parte del colectivo, en cuanto a la representación de la mujer en el ámbito de la música electrónica y el arte digital. Por este motivo, exponemos el siguiente análisis de nuestro ambiente de trabajo actual.

female:pressure es una base de datos internacional y de apoyo en red que reúne a mujeres especializadas en música electrónica y arte digital: músicas, DJs, productoras e intérpretes; vocalistas; artistas visuales; representantes artísticos; propietarias de sellos discográficos; investigadoras y licenciadas en este ámbito. Somos más de 1100 componentes en 56 países, muchas de nosotras artistas profesionales, internacionalmente activas y especializadas en su propio campo.

Las artistas que forman parte de female:pressure, operan en un ambiente aparentemente progresista de música electrónica y sus subculturas. Sin embargo, observamos que las mujeres tampoco están representadas en el ámbito de la producción e interpretación de música contemporánea. Por este motivo, el equipo de female:pressure le invita a echar un vistazo a los hechos, y a visualizar de una manera más transparente los mecanismos de este mercado.

Hemos observado las estadísticas en relación a la oferta de artistas en festivales, los lanzamientos que realizan los sellos discográficos y la presencia de la mujer en varias listas de los top 100. Los resultados son impactantes y desalentadores, incluso para aquellas de nosotras que estamos profundamente involucradas en la escena. La mayoría de los festivales ‐ ya sean financiados con fondos públicos o no ‐ no muestran claramente ningún valor en asentar una proporción adecuada de mujeres artistas o de diversidad en general. Esto es evidentemente aplicable a los sellos discográficos, ya sea en Alemania (epicentro de la música electrónica y de mujeres artistas) como en muchos otros países. Actualmente, un 10% de mujeres artistas puede considerarse por encima del promedio. Creemos inaceptable que en el siglo XXI, aún nos encontremos siendo el único ejemplo femenino que actúa en un festival grande. Pensamos que nuestras colegas son inspiradoras y sentimos que a nuestro público también le gustaría escucharlas. Encontrarán los resultados de nuestra investigación hasta la fecha aquí: female:pressure report 03 | 2013

Como colectivo, creemos que es fundamental crear conciencia sobre este problema y presionar hacia la diversidad en cuanto a la oferta de artistas en festivales y sellos discográficos ‐ en términos de género, edad, cultura, etnia y (dis)capacidad. No queremos pensar que el motivo de los organizadores y promotores a la hora de programar exclusivamente a hombres es puramente misoginia. Preferimos llegar a la conclusión que lo hacen porque coincide con las convenciones sociales, porque quieren cuidar a su grupo de iguales y porque no tienen en cuenta las dimensiones socio-políticas en su selección. Hay más cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades y de rendición de cuentas cuando los festivales están principalmente financiados por organismos que impulsan las artes, que a su vez reciben ayuda financiera de una muestra representativa de la sociedad.

Exigimos una nueva conciencia; una actitud que deje en claro que la falta de diversidad es un comportamiento mediocre, socialmente reaccionario y que en ningún caso podría llamarse visionario: no muestra el abanico de artistas fascinantes ni del arte de hoy ni del futuro. Realmente no hay excusa para la falta de visibilidad predominante de una amplia gama de artistas competentes y significativos. La oferta de artistas en festivales (especialmente aquellos que disfrutan de subsidio público) debería estar enfocada a mejorar la representación femenina en proporción con los artistas masculinos, para así ser un mejor reflejo de la población que esperan servir.

Nuestro trabajo es importante para nosotros como una manifestación de una cultura vital, una expresión de nuestro tiempo y nuestra contribución a este diálogo cultural. Por supuesto, también damos importancia a la calidad, al dominio de las herramientas para la producción y de los instrumentos, y a la sofisticación de nuestro sentido musical de expresión y estilo. Pero el punto crucial del progreso cultural y su mejoría radica en la interacción con un público experto: presentación, desempeño, intercambio, comentarios, evaluación, publicación, representación, prueba y error, que son los pasos esenciales en el camino hacia el desarrollo de las artes y la creatividad.

Vamos a ser francos ‐ ya es suficiente. En female:pressure pensamos que no hay justificación para más eventos musicales dominados por hombres, que tan a menudo exhiben actuaciones mediocres gratificadas con un exceso de palmadas en la espalda. Necesitamos ‐ y el público que paga merece ‐ una diversidad estimulante y divertida.

A todos los organizadores de festivales, patrocinadores, dueños de sellos y periodistas les decimos: ¡bríndenle más oportunidades a las mujeres!
Y a las mujeres organizadoras de festivales, patrocinadores, dueñas de sellos y periodistas les pedimos que no traten de ser los mejores hombres sólo por tomar riesgos en artistas masculinos establecidos. ¡Denle más oportunidades a las mujeres!

Esperamos su respuesta y un desarrollo positivo en el futuro de este sector cultural. Por favor, no dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta con respecto a este tema.

De aquí a un futuro más brillante para las artes.

female:pressure

< FRANÇAIS >

facts
#femalepressure

Dossier de presse – 8 mars 2013 – Journée internationale de la femme

Un appel urgent: Place aux femmes dans la musique électronique et l'art numérique!

Suite au récent débat public sur le sexisme dans les médias allemands, female:pressure appelle à une remise en question collective de la représentation féminine dans le domaine des arts électroniques. Nous souhaitons contribuer par l'analyse de notre actuel environnement de travail.

female:pressure est un réseau de soutien et une base de donnée de femmes qui œuvrent dans le domaine de la musique électronique et des arts électroniques: DJs, réalisatrices de disques, interprètes de musique électronique (incluant "dance music"), chanteuses, artistes visuels, agentes de booking, directrices de labels, chercheurs et universitaires dans ces domaines. Sur 56 pays, nous avons 1100 membres dont la plupart sont des artistes professionnelles internationales actives et reconnues dans leur domaine spécialisé.

Les artistes du réseau female:pressure sont essentiellement actives dans la scène des musiques électroniques et ses sous-cultures qui se veulent progressives. Cependant, nous sommes bien obligées de constater que les femmes sont trop manifestement sous-représentées dans les domaines de la production et interprétation des musiques nouvelles et contemporaines. Le groupe female:pressure voudrait vous inviter à parcourir les données rassemblées ici afin de nous aider à rendre plus transparents les mécanismes qui opèrent dans ce domaine en particulier.

Nous avons étudié les statistiques de festivals, de parutions de labels ainsi que de la présence des femmes dans plusieurs listes qui regroupent un top 100 d'artistes. Ces résultats sont tout simplement choquants et bien plus désarmants pour nous qui sommes très impliquées professionnellement. La plupart des festivals – qu'ils soient financés par des fonds publics ou pas – ne se mettent à l'évidence aucune contrainte sur un pourcentage approprié à atteindre d'artistes femmes ou sur une plus grande diversité. Et cela s'applique aussi aux catalogues des labels – que ce soit en Allemagne (un épicentre de la musique électronique et d'artistes femmes) ou ailleurs. Aujourd'hui, 10 % des artistes femmes peuvent être considérées comme supérieures à la moyenne. Nous pensons qu'il est inacceptable qu'au 21ème siècle, nous soyons encore à constater que nous sommes parfois la seule femme figurant au programme d'un grand festival. Nous connaissons un grand nombre de collègues femmes tout aussi intéressantes les unes que les autres et nous pensons que le public par ailleurs très mixte, mérite d'entendre ces artistes. Veuillez trouver ici les résultats de nos recherches que nous avons menées jusqu'à présent: female:pressure report 03 | 2013

En tant que collectif, notre point de vue est qu'il est crucial de soulever cette problématique et d'insister sur une plus grande diversité dans la programmation des festivals ainsi qu'au sein des labels en terme de genre, d'âge, de culture, d'ethnicité et d'handicape. Nous refusons de penser que le motif des organisateurs à programmer exclusivement des artistes hommes et blancs reposent purement sur de la misogynie. Nous préférerions en conclure qu'ils agissent ainsi afin de se conformer aux conventions sociales, parce qu'ils veulent faire plaisir à leur entourage social ou peut-être parce qu'ils ne perçoivent pas la dimension politique et la portée sociale de leur choix. Plus troublantes encore sont la problématique de l'égalité des chances ainsi que la question de la responsabilité sociale puisque ces festivals sont soutenus par des subventions qui sont elles-mêmes financées en grande partie par les contributions des citoyens, soit une tranche représentative de la société.

Nous demandons une prise de conscience. Un changement d'attitude qui établira clairement qu'un manque de diversité tel ne peut faire preuve que d'un manque d'inspiration, de paresse, voire de conservatisme aujourd'hui largement dépassé et ne peut en aucun cas se revendiquer visionnaire ni vouloir présenter une panoplie exaltante, nouvelle d'artistes innovants, représentative des arts d'aujourd'hui ou de demain. Il n'y a vraiment aucune excuse valable pour justifier ce manque flagrant de visibilité qui persiste pour des artistes aussi diverses, compétentes et intéressantes. Les programmations des festivals (et en particulier ceux qui bénéficient de financements publics) doivent tendre vers une plus grande représentation d'artistes féminines, une proportion égale d'artistes femme/homme et ainsi refléter au mieux la population qu'ils tentent de toucher.

Notre travail est important pour nous, il reflète la vitalité de la culture, l'expression de notre temps et notre contribution au dialogue avec la société. Bien sûr nous attachons une grande importance à la qualité de notre travail ainsi qu'au développement de nos outils de production, instruments, et raffinement de notre style. Mais le point crucial du développement culturel, de l'expansion et du perfectionnement demeure foncièrement lié à l'interaction possible avec un public aguerri: performances, échanges, commentaires, évaluations, publications, représentations, jugements et erreurs sont les étapes essentielles du développement de la créativité de chacun.

Soyons franches, nous en avons assez de constater ces faits. Pour female:pressure, il n'y a aucune justification pour cette représentation excessive des hommes. Nous réclamons et méritons – et le public qui paie sa place aussi – une diversité stimulante et divertissante!

Responsables de la programmation de festivals, sponsors, patrons de labels, journalistes: offrez d'avantage d'opportunités aux femmes!
Femmes en charge de la programmation, chargées de mission, à la tête de structure de labels, journalistes: n'essayez pas d'être en compétition avec vos collègues hommes en ne vous risquant qu'à programmer des artistes hommes au profil déjà établi! Montrez-vous aussi à la hauteur de ce défi qui vous concerne, et donnez la chance à vos consœurs!

Nous attendons avec impatience votre réponse et espérons à l'avenir des suites positives dans le secteur culturel. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez de plus amples questions concernant ce sujet.

À un meilleur futur dans les arts,

female:pressure

< ITALIANO >

facts
#femalepressure

Comunicato stampa – 8 marzo 2013 – Giornata internazionale della Donna

Appello urgente: diamo più spazio alle donne nei settori della musica elettronica e delle arti digitali!

In seguito a un recente dibattito pubblico sul sessismo nei media tedeschi, female:pressure lancia un appello per una revisione collettiva del ruolo delle donne nella musica elettronica e nelle arti digitali. Il nostro contributo consiste in un’analisi delle nostre condizioni di lavoro.

female:pressure è un database e network internazionale di donne attive nel campo della musica elettronica e delle arti digitali: musiciste, dj, produttrici e interpreti, cantanti, artiste visuali, agenti di booking, proprietarie di etichette discografiche, ricercatrici e accademiche. Contiamo oltre 1100 membri in 56 paesi, molti dei quali sono artiste professioniste, attive in tutto il mondo nei loro ambiti di specializzazione.

I membri del network di female:pressure operano all’interno della scena ‐ apparentemente progressista ‐ della musica elettronica e della cultura digitale. Tuttavia, emerge che le donne sono tutt’ora poco rappresentate nell’ambito della produzione e della performance musicale. Il gruppo female:pressure vi invita quindi a dare un’occhiata ai fatti al fine di rendere i meccanismi di questo mercato più trasparenti.

Abbiamo analizzato le line-up dei festival, le uscite discografiche e la presenza di donne in svariate top 100. I risultati sono sconvolgenti, persino per noi che siamo profondamente coinvolte nella scena. Sembra che per la maggioranza dei festival, sovvenzionati e non, non sia minimamente importante assicurare una quota appropriata di artiste donne o garantire la diversità in generale. Ciò vale anche per le etichette discografiche in Germania, un epicentro della musica elettronica e di artiste donne, così come in molti altri paesi. Infatti, un tasso di donne artiste pari al 10% è oggi da considerarsi già al di sopra della media. Reputiamo sia inaccettabile che nel XXI secolo capiti ancora di essere l’unica donna a esibirsi a un festival. Vedere le nostre colleghe lavorare ci ispira quotidianamente e siamo convinte che anche il pubblico desidererebbe vederle dal vivo. I risultati della nostra ricerca sono disponibili al seguente link: female:pressure report 03 | 2013

E’ nostro obiettivo sensibilizzare il pubblico a questo problema e rivendicare una maggiore varietà nelle line-up dei festival e nei cataloghi delle etichette discografiche ‐ varietà in termini di genere, età, identità culturale, e (dis)abilità. Non intendiamo accusare gli organizzatori e curatori di favorire solo artisti maschi e bianchi per pura misoginia. Piuttosto riteniamo che lo facciano per accordarsi alle convenzioni sociali, perché vogliono curare i contatti con i colleghi del settore e perché non considerano la dimensione socio-politica delle loro scelte. La responsabilità e le pari opportunità assumono ancora più importanza quando si tratta di ottenere finanziamenti pubblici che indirettamente provengono da una larga sezione di tutte le fasce sociali.

Noi rivendichiamo una nuova consapevolezza, un atteggiamento che dimostri che la mancanza di diversità è priva di ispirazione e sinonimo di pigrizia, socialmente antiquata e per niente visionaria, dato che non rappresenta la vasta gamma di artiste di oggi e di domani, dotate di grande talento e capaci di regalare emozioni uniche. Questa predominante omogeneità non è in alcun modo giustificabile. Gli organizzatori dei festival ‐ specialmente quelli che beneficiano di contributi pubblici ‐ devono puntare a un miglior rapporto rappresentativo uomo-donna tra gli artisti, in modo da rispecchiare meglio la società che intendono coinvolgere.

La nostra musica ci sta a cuore: essa è infatti segno di una cultura vivace ed espressione dei nostri tempi e contribuisce inoltre al dialogo sociale. Naturalmente attribuiamo molta importanza alla qualità della nostra musica, alla padronanza dei mezzi di produzione e degli strumenti nonché alla raffinatezza dello stile e dell’espressione artistica. Ma l’essenziale nel progresso culturale e nel perfezionamento sta nell’interazione con un pubblico esperto: suonare, scambiare idee, pubblicare, sperimentare, ottenere un feedback sono passi essenziali sul cammino della realizzazione artistica di ciascuno!

Ci sono già abbastanza eventi musicali con predominanza maschile, in cui esibizioni spesso mediocri vengono onorate con reciproche pacche sulle spalle. Vogliamo ‐ e il pubblico pagante merita ‐ una rinfrescante e divertente varietà!

Organizzatori di festival, sponsor, proprietari di etichette, giornalisti: date più spazio alle donne!
Donne organizzatrici di festival, sponsor, proprietarie di etichette, giornaliste: non cercate di competere con gli uomini puntando solo sugli artisti affermati! Date più occasioni alle donne!

Non vediamo l’ora di ricevere le vostre risposte e ci auguriamo che questo ambito culturale si sviluppi in modo positivo! Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda sull’argomento.

Contribuiamo ad un brillante futuro delle arti!

female:pressure

< 日本語 >

facts
#femalepressure

公式声明書 – 2013年3月8日 – 国際女性デー

現在の電子音楽およびデジタル・アートにおける女性の立場問題を考察する

最近のドイツのマスコミにおける女性差別問題関連の公開討論に引き続き: female:pressureは、デジタル・アートにおける女性の立場の総合的な改正を求める。ここに上記分野が抱え 込む現在の社会的傾向の分析を記述する。

female:pressureは国際的なデータベースの基盤を制作し、またデジタル・アート分野で活動する女性芸術家 の後援組織と称する。歌手、電子音楽(ダンス音楽を含む)のDJ、演出家、演奏家,映像作家、これらの分野 の研究者や学者様々な分野の人材を含む我々は、56カ国で1100人以上の会員を持ち、その多くは各専門分野内 で国際的に活躍する芸術家である。

私達の作家は進歩を続けるデジタル・アートとそのサブカルチャーにおいて一見飛躍傾向にあるが、現 代音楽の制作と演奏者の表現領域では文学など他の芸術分野と比較した場合、女性の比率が圧倒的に低いこと が示されている。我々はこの事実をより明確に記述したい。

過去の音楽祭の出演者一覧、レコード会社からの出版物およびいくつかのトップセールス100の統計結果は、深 くこの分野に携わる我々にとっても衝撃的で失望に値するものであった。公的な助成を受けているか否 かに関わらず、一概に言って多くの芸術祭において女性アーティストに対する正当な評価、また多様性が欠如し ている事は明らかである。電子音楽と女性アーティストを多数排出している代表的国家であるドイツで さえも、多くの国と同様女性比率の低迷が見られる結果であった。現今、女性アーティストの割合の平均 が僅か10%ほどとなっている。私達の作家のみが規模の大きい芸術祭で演奏する唯一の女性であること、 それはこの21世紀においてあまりにも信じがたい事実だ。私達が知る多くの素晴らしい女性の芸術家達を、より 多くの人々に紹介したい思いである。
(参考)統計結果:female:pressure report 03 | 2013

我々は一つの団体として問題意識を高め、芸術祭やレコード会社に対して性別、年齢、文化、人種、能力 障害を配慮した上での多様なラインナップを推進したい。白人男性を中心に出演契約を行う主催者や学芸 員の動機は単純な女性蔑視に起因していることを前提にはしていない。どちらかといえばある特定の方向性、観客 を配慮する結果、彼らの選択に社会的·政治的側面が反映しないためで、一般的社会の慣習と一致している。しかし 、その一般社会からの公的資金を受ける芸術祭団体は特に、芸術家に対する平等な機会の提供に焦点を当て、 また問題視する責任があるのではないだろうか。

今現在新しい意識が求められる。多様性の欠如は、凡庸且つ社会に反動的で怠惰であり、決して 許されるものではない。今日活躍している作家、将来有望な芸術家を平等に提示していないのである。有能な芸術 家の社会での参加性が欠如していることに反論の余地はない。芸術祭(特に公的な助成を受けている場合) における出演者の選出に当たっては、女性と男性の比率により平等性が与えられる事を目指したい。それ によりこの社会における人口比率そのものに対して、より近い形が望めるのではないだろうか。

我々の貢献は活力ある文化、時代の表現、声明の現象において重要である。もちろん音楽表現においての洗練され た手段手法、制作ツールや楽器の技術習得など専門的能力の開発は、私達芸術家が努力を必要とする問題だ。しか し文化の発展と向上は、評価能力に優れた聴衆との相互関係に左右される:演出、交換行為、反響、 評価、表現、試行錯誤は技術や創造力を育てる上での基本的な過程である。

披露されるパフォーマンスの多くが没個性的であるにも関わらず出演者同士が互いに栄光に浸り合う男性優 位の電子音楽祭を、私達はもはやこれ以上求めていない。むしろ、より多様性に磨きをかけ、入場料を払って訪れ た観客に対しそれに見合う質の高さを提供することを目指したい。

芸術祭の主催者、スポンサー、レコード会社運営者、ジャーナリストへ ー 女性に対しより多くの可能性を!
女性の芸術祭の主催者、スポンサー、レコード会社運営社、ジャーナリストは、既にキャリアを確立した白人男性ア ーティストとの折衝を行う事のみで男性と競い合おうとしてはいけない。むしろ、より多くの女性にチャンスを!

上述に対する返答および今後この文化的な分野における前向きな進展を我々は期待している。また、この問題につい て質問があれば是非躊躇なくご連絡頂きたい。

敬具

female:pressure

< POLSKI >

facts
#femalepressure

Oświadczenie prasowe – 8 marca 2013 – Międzynarodowy Dzień Kobiet

Pilny apel w kwestii reprezentacji kobiet w muzyce elektronicznej i w sztuce cyfrowej

Nawiązując do niedawnej debaty publicznej na temat seksizmu w niemieckich mediach, female:pressure wzywa do wspólnego przeglądu reprezentacji kobiet w muzyce elektronicznej i sztuce cyfrowej. W związku z tym pragniemy wnieść swój wkład w postaci analizy naszych obecnych warunków pracy.

female:pressure jest międzynarodową bazą danych i siecią wspierającą kobiety w dziedzinie muzyki elektronicznej i sztuki cyfrowej: DJki, producentki i performerki, wokalistki, artystki wizualne, agentki bookingowe, właścicielki wytwórni i labeli, badaczki, naukowcy i akademickie wykładowczynie zajmujące się powyższymi dziedzinami. Mamy ponad 1100 członkiń w 56 krajach, wiele z nich to profesjonalne artystki aktywne na scenie międzynarodowej.

Członkinie sieci female:pressure działają w na pozór progresywnej scenie muzyki elektronicznej i jej odmian. Jednak, gdy porównać ją z innymi dziedzinami artystycznymi, okazuje się, że kobiety są notorycznie niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie produkcji i realizacji współczesnej muzyki. W związku z tym grupa female:pressure pragnie zaprosić do zapoznania się z faktami i sprawić, aby mechanizmy tego specyficznego rynku stały się bardziej przejrzyste.

Przyjrzałyśmy się statystykom dotyczącym festiwalowym składom, wydawnictwom wytwórni i obecności kobiet na kilku listach 100 najlepszych (top 100). Wyniki są szokujące i przygnębiające, właśnie dla nas, mocno zaangażowanych w scenę muzyczną. Większość festiwali ‐ czy to finansowanych ze środków publicznych, czy z innych źródeł ‐ z pewnością nie kładzie nacisku na zapewnienie odpowiedniej proporcji artystów obu płci czy różnorodności w ogóle. To ewidetnie dotyczy również wydawnictw wytwórni muzycznych ‐ w Niemczech (epicentrum muzyki elektronicznej i artystów płci żenskiej), jak i w wielu innych krajach. Obecnie, proporcjonalnie 10% artystów płci żenskiej można uznać jako poziom powyżej średniej. Uważamy, że jest nie do przyjęcia w XXI wieku, aby wciąż często okazywało się na dużym festiwalu, że jesteśmy jedyną występującą kobietą. Nasze koleżanki po fachu są dla nas inspirujące i czujemy, że publiczność również chciałaby je usłyszeć i zobaczyć je na scenie. Z wynikami naszych dotychczasowych badań można się zapoznać tutaj: female:pressure report 03 | 2013

Jako kolektyw wierzymy, że zwiększenie świadomości na temat tego problemu i nacisk na większe zróżnicowanie list artystów na festiwalach i w wytwórniach ‐ pod względem płci, wieku, pochodzenia etnicznego i kultury, (nie)sprawności, jest ważne. Nie chcemy zakładać, że intencją organizatorów i kuratorów jest angażowanie niemal wyłącznie artystów płci męskiej w wyniku czystego mizoginizmu. Zakładamy raczej, że robią to, ponieważ dopasowują się do społecznych konwencji, chcąc promować grupę rówieśników i nie uwzględniając społeczno-politycznego wymiaru swoich wyborów. Jest dużo więcej zagadnień dotyczących równości szans i odpowiedzialności społecznej, w szczególności gdy festiwale są w dużej mierze finansowane przez podmioty finansujące sztukę, które z kolei otrzymują finansowy wsparcie od całego przekroju społeczeństwa.

Żądamy nowej świadomości, postawy, która wyraża jasno, że brak różnorodności jest banalne i niepostępowe, społecznie uwsteczniające i nie może w żadnym przypadku być traktowane jako wizjonerskie, ani jako prezentujące wachlarz ekscytujących artystów i sztuki naszych czasów i przyszłości. Naprawdę nie ma usprawiedliwienia dla jawnego powszechnie panującego braku różnorodności kompetentnych i ekscytujących artystów. Festiwalowe line-up’y (zwłaszcza te, które korzystają z finansowania publicznego) powinny dążyć do uwzględniania reprezentacji większej ilości artystów kobiet w stosunku do mężczyzn odzwierciedlając w ten sposób populację, której mają nadzieję się przysłużyć.

Nasze działania i praca są dla nas ważne, jako manifest kultury aktywnej, znak naszych czasów i nasz wkład w dialog kulturowy. My również przywiązujemy wagę do jakości, masteringu i wykończenia swoich instrumentów i narzędzi produkcyjnych, do zaawansowania naszych muzycznych środków wyrazu i stylu. Jednak kluczowym punktem postępu kulturowego i jego poprawy jest interakcja z doświadczoną publicznością: performance, wymiana, reakcja, ocena, reprezentacja, próby i błędy, to podstawowe kroki w rozwoju własnego warsztatu i kreatywności.

Bądźmy szczerzy ‐ wystarczy. female.pressure uważa, żenie ma uzasadnienia dla wydarzeń muzycznych bardziej zdominowanych przez mężczyzn. My i odbiorcy płacący za to, potrzebujemy i zasługujemy na orzeźwiającą i interesującą różnorodność!

Kuratorzy festiwali, sponsorzy, właściciele wytwórni, dziennikarze: dajcie więcej możliwości kobietom!
Kobiety kuratorzy festiwali, sponsorzy, właściciele wytwórni, dziennikarze: Nie starajcie się być lepsze od mężczyzn jedynie przez ponoszenie "ryzyka" angażując uznanych artystów płci męskiej! Dajcie szansę większej grupie kobiet!

Czekamy na odpowiedź i pozytywne zmiany w tej dziedzinie kultury w przyszłości. Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej kwestii.

Za lepszą przyszłość sztuki.

female:pressure

< PORTUGÊS >

facts
#femalepressure

Comunicado de imprensa – 8 Março 2013 – Dia Internacional da Mulher

Um apelo urgente para a representação feminina na música electrónica e artes digitais

Na sequência do debate público recente sobre sexismo nas redes de comunicação alemã, a female:pressure decidiu realizar uma revisão por parte do colectivo, da representação feminina na música electrónica e nas artes digitais. Como tal, expomos a seguinte análise do nosso clima de trabalho atual.

A female:pressure é uma rede de apoio e uma base de dados internacional que reúne mulheres especializadas nos campos da música electrónica e artes digitais: músicas, DJs, produtoras, performers, vocalistas, artistas visuais, agentes, donas de editoras, investigadoras e licenciadas nestes campos. Somos mais de 1100 membros em 56 países, a maioria das quais são artistas profissionais reconhecidas internacionalmente e ativas nas devidas áreas de especializaçáo.

Os membros da rede da female:pressure operam no cenário ‐ aparentemente progressista ‐ da música electr´nica e suas subculturas. No entanto, percebemos que as mulheres são notoriamente sub-representadas nas áreas da produção de música contemporânea assim como da performance. Como tal, a female:pressure gostaria de convidá-lo/a a conhecer os factos e visualizar de uma forma mais transparente os mecanismos deste mercado.

Procuramos estatísticas relativamente a Line-ups de festivais, lançamentos de editoras e o aparecimento de mulheres em várias listas (Ex. Top 100). Os resultados são chocantes e desanimadores, mesmo para as que estão profundamente envolvidas e ativas no mercado. A maioria dos festivais ‐ sejam ou não financiados por fundos públicos ‐ não têm qualquer preocupação na proporção adequada de artistas do sexo feminino ou com a diversidade no geral. Esta situação também se aplica aos lançamentos das editoras ‐ não só na Alemanha (um epicentro da música electrónica e artistas do sexo feminino) mas também em muitos outros países. Hoje em dia, uma proporção de 10% de artistas do sexo feminino pode ser considerada acima da média. Parece-nos inaceitável que no século XXI ainda seja possível sermos a única mulher a atuar num grande festival. Consideramos as nossas artistas/colegas femininas inspiradoras e sentimos que o público também gostará de as ouvir. Podem encontrar os resultados da pesquisa realizada até agora neste link: female:pressure report 03 | 2013

Como colectivo, sentimos que é fundamental tomar consciência sobre este problema e pressionar para o aumento da diversidade quanto à oferta de artistas em festivais assim como nas editoras ‐ em termos de género, idade, cultura, etnia e (in)capacidade. Não queremos pensar que o motivo dos organizadores e curadores agenciarem quase exclusivamente artistas masculinos reside na misoginia. Preferimos concluir que estas decisões são tomadas com base em convenções sociais ou dentro dos seus grupos de interesse. Mais preocupante ainda é o problema da igualdade de oportunidades e a questão da responsabilidade social, especialmente nos casos de festivais financiados por fundos públicos e contribuições dos cidadãos, que por sua vez são uma amostra representativa da sociedade em que vivemos.

Exigimos uma nova consciência; uma atitude que deixe claro que a falta de diversidade é um comportamento medíocre, socialmente reaccionário e que em nenhum caso poderia ser chamado se visionário: não mostra o leque de artistas fascinantes nem a arte de hoje e do futuro. Realmente não há desculpa para a falta de visibilidade predominante de uma ampla gama de artistas competentes e significativos. A oferta de artistas em festivais (especialmente aqueles que contam com subsídios públicos) deveria ser focada em melhorar a representação feminina em proporção aos artistas masculinos, para assim ser um melhor reflexo da população que esperam servir.

O nosso trabalho é importante para nós como forma de manifestação cultural, como uma expressão dos nossos tempos e como contribuição para este diálogo cultural. Claro que também atribuímos importância à qualidade, ao domínio das ferramentas de produção e dos instrumentos, à sofisticação dos nossos meios de expressão musical e estilos. Mas o ponto crucial do progresso cultural é a interação com um público cada vez mais especializado: desempenho, intercãmbio, feedback, avaliação, tentativa e erro, publicação, representação são os passos essenciais no caminho para o desenvolvimento das artes e da criatividade.

Sejamos francos ‐ já chega! Na female:pressure pensamos que não há razão para eventos musicais dominados por artistas masculinos, que muitas vezes exibem atuações medíocres e ainda são agradecidos com uma palmada nas costas. Precisamos ‐ e o público que paga merece ‐ diversidade estimulante e divertida com qualidade.

A todos os organizadores de festivais, patrocinadores, donos de editoras e jornalistas: É preciso dar mais oportunidades às mulheres!
E a todas as mulheres organizadoras de festivais, patrocinadoras, donas de editoras e jornalistas: Vamos dar às mulheres uma chance!

Esperamos a sua resposta e uma evolução positiva no futuro deste sector cultural. Por favor não hesite em nos contactar se tiver alguma questão relativamente a este assunto.

A um futuro mais brilhante para as artes,

female:pressure